Wszystko od jednego dostawcy.

Jako wiodący dostawca krajowych i międzynarodowych rozwiązań w zakresie signware, oferujemy Państwu pełen wachlarz rozwiązań pochodzących od jednego producenta. Nasi menadżerowie projektu nadzorują i koordynują wszystkie kwestie związane z realizacją projektów klienta.

  • Pomiary i wnioski o pozwolenie na budowę

  • Opracowanie prototypu

  • Sterowanie produkcją

  • Globalne zarządzanie eksportem

  • Instalacja i konserwacja

Wdrożeniem zarządzają kierownicy projektów o bogatym doświadczeniu międzynarodowym.

Opracowanie prototypu

Opracowanie prototypów do wdrożenia rozwiązań CI/CD umożliwia dokładne dopasowanie do potrzeb klienta jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Pomiary i symulacje

Pomiary techniczne na miejscu i w odniesieniu do skali przed i po symulacjach zapewniają realistyczny podgląd produktu końcowego.

Pozwolenia na budowę

Zespół naszych architektów przygotuje dla Państwa wnioski pozwolenia na budowę lub wesprą Państwa w procesie ich składania.

Oprogramowanie do zarządzania projektami

SDzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania projektami ProLicht mają Państwo bezpośredni dostęp do informacji i w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić status swoich projektów signware.

Produkcja

Rozwiązania signware produkowane są w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w Europie. Największy zakład produkcyjny znajduje się w Ozimku/Polska.

Globalne zarządzanie eksportem

Logistyka transgraniczna, uwzględniająca różne regulacje prawne w poszczególnych krajach, jak również obszerną dokumentację eksportową.

Strona Montaż

Instalacja rozwiązań signware przeprowadzana jest przez własne, certyfikowane przez SCC** zespoły montażowe. SCC**

Konserwacja

Po zamontowaniu można dostosować i uzgodnić z klientem specyficzne dla niego koncepcje konserwacji i serwisu.

Części zamienne

Po zakończeniu projektu zapewniamy naszym klientom części zmienne poprzez elastyczne zarządzanie.

Firma ProLicht opracowuje i produkuje rozwiązania dla projektów typu signware – na całym świecie. W swoich działaniach opieramy się na nowoczesnych standardach i innowacjach technologicznych – z wysokim stopniem indywidualnego zaangażowania. Przekonajcie się Państwo już dzisiaj, że przyszłość zaczyna się od decyzji, które podejmujemy tu i teraz.

dowiedzieć się więcej