Globalny Partner implantacji CI / CD

W zglobalizowanym świecie handlu rozwijamy i produkujemy kompleksowe rozwiązania typu signware, zapewniając naszym klientom dostawę i montaż na miejscu. Do tej pory zaufało nam już wielu kontrahentów działających na arenach międzynarodowych, pochodzących z różnych zakątków świata, którzy współpracują z nami, jako ze swoim solidnym, wieloletnim partnerem. Naszym klientom oferujemy:

 • Rozwiązania typu signwere, które spełniają wysokie wymagania dotyczące jednolitego postrzegania światowych marek (CI/CD). 

 • Globalny serwis z realizacją “pod klucz” – czyli dostarczamy i instalujemy na miejscu – na całym świecie!

 • Globalne zarządzanie eksportem – czyli logistyka transgraniczna, która uwzględnia również różne regulacje prawne w poszczególnych krajach!

Jako członek „Global Signware Alliance” jesteśmy częścią światowej sieci partnerskiej. Grupa ProLicht ma również bezpośredni dostęp do międzynarodowego doświadczenia, kompetencji i wiedzy w zakresie realizacji projektów signware w wielu krajach na całym świecie.

Historia

Od samego początku grupą ProLicht zarządzali właściciele. Stanowi to ważną podstawę dla zapewnienia ciągłości rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Równocześnie staramy się tworzyć rodzinną atmosferę w której zmotywowani pracownicy w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami są gwarancją dzisiejszego sukcesu i przyszłego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Każda historia sukcesu posiada swoją oś czasu.

 • 1993 – założenie firmy przez jednego z dzisiejszych właścicieli zarządzających grupą.

 • 1995 – Powstanie naszego największego zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Ozimku (Polska) o powierzchni produkcyjnej 18 000 m2.

 • 2012 – Rozbudowa sieci produkcyjnej. Od 2012 roku Grupa ProLicht posiada siedem lokalizacji w Europie.

To, co zaczęło się od zaledwie pięciu pracowników, przekształciło się w międzynarodową grupę przedsiębiorstw, która obecnie zatrudnia 810 pracowników.

Fakty i liczby

Grupa Prolicht jest wiodącym europejskim producentem wysokiej jakości reklam świetlnych o silnej pozycji rynkowej, a świadczą o tym cyfry i fakty.

 • Obrót – 88 mln EUR

 • Pracownicy – 810

 • Kapitał własny / Wskaźnik kapitałowy – 10 mln EUR / 52%

 • Oddziały (spółki) – 7

 • Powierzchnia produkcyjna ogółem – 25.000 m2

Nasze »fakty i liczby« dowodzą, że jesteśmy solidnym, godnym zaufania partnerem biznesowym, również dla dużych projektów signware, zdolnym do prowadzenia ewentualnych kontynuacji i wymiany projektów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Certyfikacja norm jakości

Certyfikacja jest podstawą do ciągłego doskonalenia naszych usług technicznych i osiągnięć produkcyjnych. Rozwój i przestrzeganie standardów jakościowych ProLicht, jak również wytycznych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa są wyznacznikiem dla wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 • Certyfikat SCC** Dekra – Zakres certyfikacji: projektowanie, dystrybucja, montaż i konserwacja banerów i systemów oznakowania oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z komunikacją wizualną. (Download PDF Dokument)

 • Certyfikat ISO 9001 Dekra – Zakres certyfikacji: Projektowanie i produkcja reklam zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich montaż i usługi serwisowe. (Download PDF Dokument)

 • ISO 14001 – Ten certyfikat potwierdza, że ProLicht GmbH wprowadził i stosuje system zarządzania ochroną środowiska (DQS GmbH, IQ Net, system zarządzania środowiskowego). (Download PDF Dokument)

Obowiązują nas również lokalne przepisy / wytyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE) oraz ich przestrzeganie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zrównoważony rozwój/odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój oznacza dla naszej firmy dążenie do osiągnięcia społecznej i ekologicznej odpowiedzialności na równych prawach podczas realizacji naszych celów ekonomicznych. Ciągłość tego procesu opiera się na bieżących analizach w obszarach jakości, bezpieczeństwa produktów i usług, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Ciągłe inwestycje – szkolenie personelu i modernizacja parku maszynowego

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – promowanie różnorodnych działań CSR w danym regionie.

 • Kodeks postępowania – przy wdrażaniu rozwiązań signware ważne jest dla nas przestrzeganie obowiązujących ram prawnych poprzez zwrócenie uwagi wszystkich pracowników na obowiązujące przepisy prawa i wytyczne firmy. Ważne jest, aby ProLicht uwrażliwił wszystkich zaangażowanych na ryzyko prawne i odpowiedzialność społeczną w codziennym życiu zawodowym.

Wraz z rozwojem, produkcją i instalacją naszych rozwiązań signware chcemy tworzyć trwałą wartość, jednocześnie dbając o środowisko i zasoby naturalne oferując dobre warunki pracy.

Firma ProLicht opracowuje i produkuje rozwiązania w zakresie reklamy świetlnej i kompleksowych instalacji reklamowych dla Państwa marki oraz wizerunku firmy na skalę ogólnoświatową. W swoich działaniach opieramy się na nowoczesnych standardach i innowacjach technologicznych – z wysokim stopniem indywidualnego zaangażowania. Przekonajcie się Państwo już dzisiaj, że przyszłość zaczyna się od decyzji, które podejmujemy tu i teraz.

dowiedzieć się więcej