Pełny serwis dla McDonald’s – na terenie całej Europy!

Partnerstwo pomiędzy McDonaldem’s i ProLichtem nawiązano w 2000 roku. Od 19 lat ponad 2000 restauracji McDonald’s zostało wyposażonych w elementy reklamowe Grupy ProLicht.

Nasze reklamy świetlne znajdują się w takich krajach, jak np.: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Polska, Rumunia, Węgry oraz w regionie Beneluksu. Nasze elementy można zobaczyć zarówno na dużych systemach masztowych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.